Azerifootball.com

Parks: Mənə pas atsınlar ki, qol da vurum (Müsahibə)


 Mənim işim isə geridə top almaq deyil, qol vurmaqdı...
    Cap et  Çap et